PREMIÄR
den 30 augusti öppnar vår systerkrog Folkparken
för mer info www.restaurangfolkparken.se